Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Πιστοποίησης και την σπουδαιότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και διαπιστευμένων πιστοποιητικών στους πελάτες μας, έχουμε διαπιστευθεί στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που δημιουργεί η εξέλιξη της αγοράς σε συμμόρφωση με τους κανόνες της βιομηχανικής ή επιστημονικής μετρολογίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και κατ' επέκταση του ΕΛΟΤ για την Ελλάδα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις σε ζητήματα υψηλότατων απαιτήσεων ανοχών και ποιότητας με την διακρίβωση μετρητικών οργάνων υψηλής ακρίβειας που διαθέτουμε.


iso1    iso

 

 

 

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr