Αμμοβολές

s-s-s.gr ammovoles 1

Η Ψηγµατοβολή είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος καθαρισµού και προετοιμασίας µεταλλικών επιφανειών προκειµένου να γίνει εφαρµογή κάποιου χρώµατος ή συστήµατος χρωµατισµού, που σκοπό έχει κατά κύριο λόγο την προστασία των επιφανειών από την οξείδωση/διάβρωση.

Η αρχή λειτουργίας της ψηγµατοβολής στηρίζεται στη βίαιη προώθηση ρεύµατος αποξεστικού υλικού πάνω στην επιφάνεια (Leliart M.). Τα αποξεστικά υλικά (άµµος, ορυκτά, αποκαµινεύµατα, ψήγµατα μετάλλων, κ.λπ.) µε την πρόσπτωση στην επιφάνεια αποµακρύνουν τα επιστρώµατα βαφής, τα προϊόντα οξείδωσης, την καλαμίνα και άλλα υπολείμματα και προετοιμάζουν την επιφάνεια για βαφή.

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο όρος "αµµοβολή" (sand-blasting στην αγγλική ορολογία), τουλάχιστον σε ότι αφορά την βιοµηχανία, δεν ανταποκρίνεται πια στην πραγµατικότητα καθώς η χαλαζιακή (πυριτική) άµµος, από όπου προέρχεται η ονοµασία της µεθόδου, δεν αποτελεί σήµερα το κυρίως χρησιµοποιούµενο αποξεστικό µέσο. Ο ακριβέστερος όρος θα ήταν "Ψηγµατοβολή" (Grit-blasting στην αγγλική ορολογία).

Η επιχείρησή μας

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στις ψηγματοβολές έχοντας μια εμπειρία 40 ετών. Αποτελούμε πρωτοπόρους στον κλάδο μας, αναδεικνύοντας το επάγγελμα και εξελίσσοντάς το. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αμμοβολής σε επιφάνειες πάσης φύσεως υλικού.

Διαθέτουμε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για βολές ανοιχτού τύπου (open air blasting) καθώς και μονάδα ανακυκλούμενης ψηγματοβολής κλειστού τύπου. Αναλαμβάνουμε έργα εντός και εκτός της έδρας μας.

Περισσότερα για τις ψηγματοβολές εδώ

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr