Παγοβολές

s-s-s.gr pagovoles 4

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει έργα παγοβολής, όπου απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξοπλισμός.


Ο ξηρός πάγος είναι στερεό CO2, δηλαδή αέριο που έχει ψυχθεί περίπου στους -78οC όπου γίνεται συμπαγές. Οι σβόλοι του ξηρού πάγου σε μέγεθος σπόρων ρυζιού εισέρχονται σε ρεύμα πεπιεσμένου αέρα ή αδρανούς αερίου και επιταχύνονται. Η ταχύτητα του αέρα φτάνει κοντά στην ταχύτητα του ήχου επιταχύνοντας έτσι τους σβόλους του ξηρού πάγου σε ταχύτητες της τάξεως των 180-330 m/s.


Η πρόσκρουση των σβόλων πάνω στις εναποθέσεις της επιφανείας δρα με τρεις τρόπους:

• Ψύχει τοπικά τις εναποθέσεις οι οποίες λόγω του θερμικού σοκ που υφίστανται σχηματίζονται ρωγμές.
• Με την πρόσκρουση αναπτύσσεται μεγάλη πίεση και μέρος του στερεού CO2 υγροποιείται. Αυτό αποτελεί και καλό διαλύτη για διάφορες ουσίες, βοηθώντας στη διαμέριση των εναποθέσεων και αποκολλά το στρώμα των εναποθέσεων από το κύριο υλικό. Στη συνέχεια ο ξηρός πάγος εισέρχεται στις ρωγμές όπου πάλι λόγω υψηλών πιέσεων ατμοποιείται ακαριαία(εξαχνώνεται), αυξάνοντας τον όγκο του και αποκολλά σχεδόν πλήρως τις επικαθίσεις.
• Το αποδοτικότερο μέρος της μεθόδου βέβαια είναι η εκμετάλλευση της κινιτικής ενέργειας των σωματιδίων που μηχανικά απομακρύνει το επιζήμιο οξειδωμένο στρώμα από την επιφάνεια.

Σύγκριση με άλλες μεθόδους – Πλεονεκτήματα

Η τραχύτητα που επιτυγχάνεται δεν είναι η επιθυμητή, αλλά ενδιάμεση αυτών της αμμοβολής και της υδροβολής.

• Σχετικά μεγάλη ταχύτητα καθαρισμού.
• Δεν παράγει απόβλητα
• Πολύ φιλική προς το περιβάλλον, αφού το CO2 ελευθερώνεται μετά στην ατμόσφαιρα χωρίς κάποια άλλη διεργασία.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr