Ψηγματοβολές

s-s-s.gr psigmatovoles 2

Η επιχείρησή μας

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στις ψηγματοβολές έχοντας μια εμπειρία 40 ετών. Αποτελούμε πρωτοπόρους στον κλάδο μας, αναδεικνύοντας το επάγγελμα και εξελίσσοντάς το. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αμμοβολής σε επιφάνειες πάσης φύσεως υλικού.

Διαθέτουμε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για βολές ανοιχτού τύπου (open air blasting) καθώς και μονάδα ανακυκλούμενης ψηγματοβολής κλειστού τύπου. Αναλαμβάνουμε έργα εντός και εκτός της έδρας μας.

 

Πεδία εφαρμογής ψηγματοβολής

Καθαρισµός (Cleaning). Είναι η πιο διαδεδοµένη από όλες τις εφαρµογές υλικών ψηγµατοβολής και πετυχαίνει την αφαίρεση ακαθαρσιών και βαφών από τη µεταλλική επιφάνεια χωρίς να αλλάζει ή να αλλοιώνει το σχήµα, τη δοµή ή τις συνολικές διαστάσεις της. Στις περισσότερες εφαρµογές καθαρισµού επιφανειών το µόνο απαραίτητο είναι να επιτευχθεί αυτό που αναφέρεται ως "εµπορικός καθαρισµός", δηλαδή η αφαίρεση των υπολειµµάτων όπως το λάδι, το γράσο, οι ακαθαρσίες, τα προϊόντα οξείδωσης, η καλαµίνα, κ.α. Όµως, για υψηλότερη ποιότητα καθαρισµού, συχνά, υπάρχουν επιπλέον αυστηρές προδιαγραφές και οι οποίες αναφέρονται σε αφαίρεση του 95% ή και του 100% των υπολειµµάτων.

Ελαφρύς καθαρισµός (Deburring). Είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται καθαρισµός σε έτοιµα προς χρήση µέρη µηχανών, εργαλείων, µέρη αυτοκινήτων, κ.λπ. Ενας σηµαντικός περιορισµός για τα υλικά που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό οργάνων ακριβείας, είναι ότι η ελαφρά καθαρισµένη επιφάνεια δε θα πρέπει να υποστεί κανενός είδους αλλοίωση.

Δημιουργία μικροτραχύτητας. Ο ρόλος της δηµιουργούµενης µικροτραχύτητας στην αντιδιαβρωτική προστασία και στην απόδοση των επιστρωµάτων βαφής που πρόκειται να εφαρµοσθούν στην επιφάνεια, είναι πολύ σηµαντικός (Andronikos, et al, 1997). Τα χαρακτηριστικά της µικροτραχύτητας και η καθαρότητα της επιφάνειας αποτελούν τους κύριους παράγοντες για την ποιότητα της πρόσφυσης και την προστασία από τη διάβρωση (Griffiths, Bleile et al, 1985), ενώ η σηµασία τους θεωρείται σήµερα µεγαλύτερη ακόµη και από εκείνη της ποιότητας των προστατευτικών επικαλύψεων (αντιδιαβρωτικά χρώµατα).

Κοπή (Cutting). Στις εφαρµογές της ψηγµατοβολής για κοπή, το αποξεστικό τις περισσότερες φορές αναµειγνύεται µε κάποιο υγρό, συνήθως νερό. Με τη διαδικασία αυτή το υλικό µπορεί να κόψει ένα µικρό κοµµάτι της επιφάνειας ή να την κόψει εγκάρσια (διαµπερής κοπή). Για την κοπή µε ψηγµατοβολή χρησιµοποιούνται αποξεστικά µέσα µεγέθους 0,18 mm περίπου, τα οποία εκτοξεύονται στην επιφάνεια µε πίεση τουλάχιστον 5,5.108 Pa.

• Αύξηση των θλιπτικών τάσεων (shot peening). Στην περίπτωση αυτή το αποξεστικό µέσο µεταδίδει υπολειµµατικές θλιπτικές τάσεις κατά την πρόσκρουση στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της αντοχής σε κόπωση και την αύξηση του χρόνου ζωής της.

• Φινίρισµα (Finishing). Το φινίρισµα γίνεται όταν η δράση της ψηγµατοβολής δηµιουργεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσµα στην επιφάνεια. Ενας συνδυασµός από προσεκτική επιλογή υλικού και ρυθµίσεις των κατάλληλων συνθηκών εφαρµογής (πίεση στο ακροφύσιο, διάρκεια, κ.λπ.) µπορεί να καταστήσει µια επιφάνεια θαµπή, µατ ή στιλπνή ανάλογα µε τις απαιτήσεις του φινιρίσµατος. Η διαδικασία του φινιρίσµατος δεν χρησιµοποιείται για προετοιµασία της επιφάνειας προς βαφή.

• Χάραξη (etching). Στις εφαρµογές χάραξης το αποξεστικό µέσο χρησιµοποιείται για να τροποποιήσει την επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται µε την απότοµη αφαίρεση µέρους της επιφανείας από το προσκρουόµενο υλικό, µε αποτέλεσµα αυτή να εµφανίζει σειρές από αυλάκια, χαραγές µεγάλες ή σηµειακές. Μετά τη διαδικασία, είναι δυνατόν να προστεθεί στην επιφάνεια οποιαδήποτε βαφή και επίστρωµα.

 

Αποξεστικά υλικά


Τα υλικά ψηγματοβολής κατηγοριοποιούνται ανάλογα του τρόπου παραγωγής τους σε

Φυσικά ορυκτά: Πυριτική άμμος (silica sand), Σταυρόλιθος, Γρανάτης, Ολιβίνης
Μεταλλουργικές σκωρίες: Αποκαμινεύματα χαλκού, άνθρακα, νικελίου
Βιομηχανικά υλικα: Οξείδιο του αλουμινίου, Καρβίτιο του πυριτίου, Μεταλλικά αποξεστικά

 

Ποιότητες αμμοβολής


Οι ποιότητες αμμοβολής καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα συσχετιζόμενες με συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές (SSPC, British Standards 4232, ISO 8501 κ.λ.π), αλλά και με μια διαβάθμιση που κωδικοποιείται με βάση τις διάφορες διεθνείς προδιαγραφές ξεκινώντας από τη χαμηλότερης ποιότητας αμμοβολή και καταλήγοντας στην υψηλότερης ποιότητας αμμοβολή. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω έχουμε τις παρακάτω τέσσερις βασικές ποιότητες αμμοβολής:

1. Η πρώτη ποιότητα κατά BS 4232 που κωδικοποιείται ως SP5 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 3 και περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλων των ορατών σκουριών, του mill scale, της προυπάρχουσας πιθανόν παλαιότερης βαφής και των όποιων άλλων ξένων ουσιών. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής επιτυγχάνει λευκή μεταλλική επιφάνεια.

2. Η δεύτερη ποιότητα κατά BS 4232 που κωδικοποιείται ως SP10 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 21/2 και περιλαμβάνει τον καθαρισμό μέχρι να ελευθερωθεί τουλάχιστον το 95% της μεταλλικής επιφάνειας από όλες τις ορατές σκουριές, το mill scale, την παλαιότερη βαφή και τις όποιες άλλες ξένες ουσίες. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής επιτυγχάνει σχεδόν λευκή μεταλλική επιφάνεια.

3. Η τρίτη ποιότητα κατά BS 4232 που κωδικοποιείται ως SP6 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 2 και περιλαμβάνει τον καθαρισμό μέχρι να ελευθερωθεί τουλάχιστον το 75% της μεταλλικής επιφάνειας από όλες τις ορατές αποθέσεις. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής αντιστοιχεί στη συνήθη εμπορική μορφή του μετάλλου.

4. Η τέταρτη ποιότητα κατά BS 4232, που κωδικοποιείται ως SP7 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 1 και περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλων εκτός των σκουριών, των αποθέσεων mill scale, της προυπάρχουσας παλαιότερης βαφής και των όποιων άλλων ξένων ουσιών, οι οποίες είναι σφικτά συνδεδεμένες (με μεγάλες δυνάμεις συνάφειας) με την κατεργαζόμενη μεταλλική επιφάνεια. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής επιτυγχάνει μια "βουρτσισμένη" μεταλλική επιφάνεια.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr