Σπογγοβολές

s-s-s.gr spoggovoles 1

Η τεχνική της ψηγματοβολής με σπογγίδια αναπτύχθηκε με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης στην πηγή της. Τα σπογγίδια είναι ανακυκλώσιμα και ελαχιστοποιούν τα απόβλητα που παράγονται κατά τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα αποξεστικά, τα οποία εξοστρακίζονται σε μεγάλες αποστάσεις με σημαντική παραμένουσα ενέργεια, τα σπογγίδια μεταφέρουν την ενέργεια τους πάνω στην επιφάνεια με την επαφή τους αφού γίνονται επίπεδα. Αυτό δημιουργεί βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης σπογγιδίων στην ψηγματοβολή που είναι: η καταστολή της σκόνης, ο περιορισμός των αποβλήτων στο σημείο εργασίας και οι περιορισμένες απαιτήσεις σε εργαζομένους και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις.


Για την τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται συνθετικά πολυμερή σπογγίδια, παρόμοια με τους συνθετικούς σπόγγους για καθαρισμό των αυτοκινήτων. Αυτά τα σπογγίδια, με την υδρόφιλή συμπεριφορά, έχουν κατασκευαστεί για να απορροφούν και να δεσμεύουν τα απόβλητα κατά την ψηγματοβολή της επιφάνειας μεταφέροντας τα μακριά από την καθαρή επιφάνεια για εύκολη ανακύκλωση και απόθεση. Τα αποξεστικά που χρησιμοποιούνται μέσα στα σπογγίδια είναι ορυκτά ή "φρέσκα" αποξεστικά χημικώς δεσμευμένα μέσα στο σπογγίδιο.


Η δέσμευση διαφορετικών αποξεστικών σε κάθε ένα από τα είδη των σπογγιδίων παρέχει πέντε τύπους με διαφορετικές δυνατότητες καθαρισμού :

Πράσινα σπογγίδια: χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία για καθαρισμό επιφανειών από λάδια και γράσα ηλεκτρικών μηχανών, υδραυλικών μηχανημάτων, τυπογραφικών πιεστηρίων, μεταλλικών και πέτρινων μνημείων και μαρμάρινων επιφανειών

Καφέ σπογγίδια:
είναι δεσμευμένα με σταυρόλιθο. Αυτός ο τύπος είναι αποτελεσματικός πάνω σε επιφάνειες με ελαφρά έως μέτρια οξείδωση, σε εντόνως διαβρωμένες επιφάνειες και βαφές.Tα καφέ σπογγίδια είναι κατάλληλα για την δημιουργία μικροτραχύτητας στο παλαιό χρώμα πριν την επαναβαφή, αυξάνοντας την πρόσφυση. Η τραχύτητα που επιτυγχάνουν είναι της τάξης των 25 μm.


Κίτρινα σπογγίδια: είναι δεσμευμένα με γρανάτη. Επιτυγχάνουν μικροτραχύτητα της τάξης των 50-75 μm. Χρησιμοποιούνται συνήθως στην αφαίρεση χρωμάτων από τις μεταλλικές επιφάνειες.


Αργυρά σπογγίδια: είναι δεσμευμένα με οξείδιο του αλουμινίου και εξασφαλίζουν υψηλή παραγωγικότητα. Επιτυγχάνουν μικροτραχύτητα της τάξης των 50-75μm. Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση χρωμάτων από τις μεταλλικές επιφάνειες και τον καθαρισμό δεξαμενών.

Κόκκινα σπογγίδια: είναι δεσμευμένα με grit ψήγματα σιδήρου. Επιτυγχάνουν μικροτραχύτητα της τάξης των 75-100μm. Μπορούν να αφαιρέσουν την καλαμίνα, την βαρέα οξείδωση και καλά προσφυόμενες προστατευτικές επιστρώσεις.


Τα πλεονεκτήματα της παραπάνω τεχνικής είναι : η μηδαμινή παραγωγή σκόνης, ο αποτελεσματικός καθαρισμός της επιφάνειας με επαρκή μικροτραχύτητα, η περισσότερη αποτελεσματικότητα από τον καθαρισμό με μηχανικά εργαλεία, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η αυξημένη ορατότητα κατά την εργασία λόγω της χαμηλής παραγωγής σκόνης και η δυνατότητα χρησιμοποίησης του ίδιου εξοπλισμού ανεξαρτήτως αποξεστικού.
Όπως όλες οι άλλες τεχνικές καθαρισμού και προετοιμασίας επιφανειών, έτσι και αυτή παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα, όπως : η χαμηλή αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ξηρή ψηγματοβολή, το υψηλότερο κόστος από όλες τις συνηθισμένες μεθόδους ψηγματοβολής και οι ειδικές προσαρμογές που απαιτούνται για τον έλεγχο του αποξεστικού και της ποσότητας ώστε να επιτευχθεί υψηλή παραγωγικότητα.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr