Υδροαμμοβολές

s-s-s.gr idroammovoli 4

Η επιχείρησή μας παρέχει υπηρεσίες υδροαμμοβολής παντός τύπου:

• Υδροαμμοβολή με "κουρτίνα" νερού
• Υδροαμμοβολή τύπου πολφού
• Υδροαμμοβολή με έγχυση αποξεστικού

Η υδροαμμοβολή αποτελεί την πρώτη εναλλακτική μέθοδο και άρχισε να εφαρμόζεται βιομηχανικά εδώ και περίπου 40 χρόνια. Αναπτύχθηκε με κύριο στόχο τη μείωση της σκόνης που παράγεται από τη ξηρή ψηγματοβολή.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr