Υδροβολές

s-s-s.gr ydrovoli

Υδροβολή είναι η μέθοδος καθαρισμού των επιφανειών διαφόρων υλικών (π.χ χάλυβα, πέτρας, τσιμέντου, πλαστικού, ξύλου) μέσω της εκτόξευσης πίδακα (τζετ) νερού από κάποιο ειδικό εργαλείο("πιστόλι") με μεγάλη πίεση πάνω στην επιφάνεια (Ανδρόνικος, 2000).


Η επιχείρησή μας διαθέτει ηλεκτροκίνητες και πετρελαιοκίνητες αντλίες υδροβολής:

• Χαμηλής πίεσης (Low Pressure Water Cleaning-LP WC) - 340 bar (< 5000 psi)
• Μέσης πίεσης (High Pressure Water Cleaning – HP WC) - 340 bar έως 680 bar (5000- 10000 psi)
• Υψηλής πίεσης (High Pressure Water Jetting – HP WJ) - 680 bar έως 1700 bar (10000 – 25000 psi)
• Υπερ-υψηλής πίεσης (Ultra HighPressureWater Jetting–UHP WJ) - 1700 εως 3000 bar (25000 – 43500 psi)


Ακόμη, διαθέτουμε:

1. Πιστόλια (guns) διαφόρων τύπων για χειροκίνητη υδροβολή μεγάλων επιφανειών.
2. Κεφαλές των μπεκ
3. Μπεκ (ακροφύσια)
4. Εργαλεία για υδροβολή κλειστού τύπου (dust free), με συστήμα αναρρόφησης των αποbλήτων
5. Βέργες (lances) για χειροκίνητη ή αυτόματη υδροβολή σωλήνων, δικτύων, εναλλακτών θερμότητας,κ.λπ.
6. Ειδικά εργαλεία για χρήση σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως: καθαρισμοί αποχετευτικών συστημάτων, κοντέϊνερς, autoclaves, εσωτερικά σωληνώσεων, σε συνδυασμό με ρομποτικά συστήματα, κ.λπ.


Προδιαγραφές:

Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί κάποιο διεθνές πρότυπο αντίστοιχο του ISO-8501 για την ψηγματοβολή, με αποτέλεσμα κάθε εταιρεία ή χώρα να εφαρμόζει τις δικές της προδιαγραφές.
Η πλέον αναλυτική εθνική προδιαγραφή σήμερα είναι αυτή των ΗΠΑ (NACE 5/SSPC-SP12) και είναι αυτή που ακολουθεί ανεπίσημα η αγορά στις περισσότερες χώρες.
Η εταιρεία μας, εξασφαλίζει σε κάθε έργο την τήρηση και πιστοποίηση των προδιαγραφών που έχουν συμφωνηθεί. Ακολούθως παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις διαθέσιμες προδιαγραφές υδροβολής HP και UHP διεθνώς.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr