Επισκευές - Κατασκευές

s-s-s.gr episkeues kataskeues 6

Η εταιρία μας έχοντας το προνόμιο να διαθέτει από τα πλέον οργανωμένα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών είναι σε θέση να προσφέρει ποιοτικές λύσεις και να αντιμετωπίσει κάθε είδους πρόβλημα.


Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας ένα πλήρως οργανωμένο συνεργείο, με έμπειρο και σωστά καταρτισμένο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί σε όποια επισκευή ή κατασκευή για την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κινητό συνεργείο για τις επιτόπου επισκευές όταν αυτές είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και εφόσον δεν είναι δυνατή η μεταφορά του οχήματος.


Η κατασκευαστική και επισκευαστική μας δραστηριότητα αφορά:

- Βιομηχανία:

• Κατασκευαστικά parts και assemblies
• Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
• Βιομηχανικές μονάδες – Units
• Σωλήνες (Pipe racks, Pipe Ways)
• Δίκτυα σωληνώσεων και Spools
• Δικτυώματα
• Δεξαμενές
• Δοχεία
• Πύργοι
• Σιλό
• Ανυψωτικά - Γερανοί
• Γέφυρες
• Κιγκλιδώματα
• Ρέλια
• Κλίμακες
• Πυλώνες
• Παντός τύπου μεταλλικά μηχανήματα
• Στοιχεία μηχανών
• Γεννήτριες
• Άτρακτοι
• Έδρανα
• Πλαίσια
• Ιστοί
• Έμβολα
• Κελύφη
• Τροχούς
• Κουζινέτα

-Οχήματα:

• Κιβωτάμαξες Αλουμινίου
• Αμαξώματα Ποτοποιίας
• Ψυκτικοί Θάλαμοι
• Γερανοί – Καλαθοφόρα
• Συστήματα Κουρτίνας
• Ανατρεπόμενα Αμαξώματα
• Πυροσβεστικά Οχήματα
• Μονώσεις
• Ισοθερμικές Κιβωτάμαξες
• Ανοιχτά Aμαξώματα
• Ειδικές Κατασκευές
• Storevan – Κινητά Συνεργεία
• Αμαξώματα Αψίδες – Μουσαμά
• Τσέλες – Βαθιά Κατάψυξη
• Υδρ. Συστήματα – Πόρτες
• Κιβωτάμαξες αλουμινίου
• Ισοθερμικές κιβωτάμαξες
• Μονώσεις αυτοκινήτων
• Αμαξώματα με αψίδες και μουσαμά
• Κιβωτάμαξες μεταφορά ποτών
• Εμποροανατροπές - Συρόμενες
• Αμαξώματα με σύστημα κουρτίνας
• Ανοιχτά αμαξώματα
• Ανατρεπόμενα αμαξώματα
• Σιδηροκατασκευές αμαξωμάτων
• Επικαθήμενα - Ημιρυμουλκούμενα
• Ρυμουλκούμενα
• Ανατροπές παντός τύπου
• Ανοξείδωτα αμαξώματα
• Αμαξώματα αλουμινίου
• Χωματουργικά αμαξώματα - Hardox
• Πλατφόρμες - Πατώματα
• Τοποθετήσεις γερανών
• Τοποθετήσεις κλειδιών για container
• Τοποθετήσεις πάσης φύσεως γερανών
• Σπαστές καρότσες για όλα τα φορτηγά
• Παντός τύπου επισκευές & μετατροπές
• Κάδοι βαρέως τύπου
• Αντλίες ανατροπής - μπουκάλες - σασμανάκια
• Επικαθήμενες - Συρόμενες
• Υδραυλικές Πρέσες
• Επισκευές κουβουκλίων
• Ειδικές κατασκευές επί οχημάτων
• Ειδικές σιδηροκατασκευές επί εδάφους

Στηριζόμενοι στην τεχνογνωσία & εμπειρία του προσωπικού μας, κάθε χρόνο το μερίδιο αγοράς μεγαλώνει με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ποιότητα του τελικού προϊόντος προς τους πελάτες μας.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr