Καθαρισμοί εξωτερικών επιφανειών

s-s-s.gr katharismpoi exoterikon xoron 3

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και την αποκατάσταση οποιασδήποτε εξωτερικής επιφάνειας:

• Οικίες
• Πλατείες
• Πεζοδρόμια
• Δρόμοι
• Εργοτάξια
• Λιμένες
• Αποθήκες
• Εργοστάσια
• Εγκαταστάσεις κ.ά.

Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο βασικός καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών γίνεται με χρήση ειδικού απορρυπαντικού και έκπλυση με αποσταγμένο νερό ή με απομάκρυνση επιχρισμάτων με νερό υπό πίεση. Ακόμη μπορεί να γίνει με καυτό νερό ή ατμό (ταυτόχρονη άντληση του λύματος). Τέλος, εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν διαθέτουμε και μηχανήματα υδροβολής, υβροαμοβολής και ψηγματοβολής.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΑΒΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 από τον Σαραντόπουλο Ηλία.

Δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 35 έτη, σε υπηρεσίες επεξεργασίας, προστασίας και χρωμάτωσης παντός τύπου επιφανειών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια επέκταση εφαρμογών στον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία

home houseΧίου 10-12, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
(θέση- Μαύρη Ώρα) - 19300

phone telephone210 5576002

fax 210 5576002

email envelopeinfo@s-s-s.gr